Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  אתיקה של נוטריונים

  אתיקה של נוטריונים

  תוכן עניינים

  אתיקה של נוטריונים – הגדרות

  מהי אתיקה? אתיקה היא תורת המידות והמוסר. פעולה אתית היא פעולה המקדמת את הטוב והמתרחקת מהרע. בהקשר למקצוע מסוים, כמו מקצוע הנוטריונים, מדובר על אתיקה מקצועית. אתיקה מקצועית היא אוסף הכללים המנחים את בעל המקצוע בעבודתו, אשר אמורים לשמור על מוסריות המקצוע. הכללים אמורים לקדם את יושרת בעל המקצוע ואת אחריותו.

  מהו נוטריון? נוטריון הוא עורך דין שהוסמך לשמש כנוטריון לאחר שכיהן במקצוע עשר שנים ושעברו נקי באופן מספיק. כמו כן, הוא מחויב להשתתף בקורס קצר המסביר את חובות הנוטריון. לנוטריון יש תפקידים שונים בנוגע אימות אותנטיות של מסמך או של חתימה על המסמך. למשל, נוטריון רשאי לאמת חתימה של אדם על חוזה, או לאשר שאדם שהופיע בפניו נתן תצהיר כלשהו.

  אם כך, מהי האתיקה המקצועית של נוטריונים? האתיקה המקצועית של נוטריונים היא הכללים שחלים על נוטריונים, שאמורים להסדיר את התנהלותם בקשר לעבודתם. כללים אלה נועדו להגן על הלקוחות של הנוטריונים, על מקצוע הנוטריון ועל החברה בכללותה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מדוע צריכים כללי אתיקה בנוגע לנוטריונים?

   צריכים כללי אתיקה שיחולו על נוטריונים מכיוון שאדם שהוא נוטריון מחזיק בידיו כוח רב. הוא מאמת חתימה של אדם, הוא מאשר תרגום של מסמך לשפה זרה, ויש לו תפקידים רבים אחרים. בגלל אישורו של נוטריון על מסמך כלשהו, יש מוסדות שמוכנים להסתמך על המסמך.

   למשל, אישור נוטריוני מהווה ראיה מספקת בהליכים משפטיים ללא צורך בראיה אחרת (סעיף 19 לחוק הנוטריונים), כלומר, ניתן לזכות בתביעה גם ללא ראיות אחרות. כמו כן, חלק נכבד ממוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל לא יקבלו אדם מישראל שרוצה ללמוד בהם אלא אם הוא הגיש את תעודות השכלתו מתורגמות באמצעות נוטריון.

   לולא היו כללי אתיקה, מקצוע הנוטריון היה נפגע ולא היה אפשר להסתמך על אישורי נוטריון. למשל, אם נוטריונים היו נותנים אישורים לכל המרבה במחיר וללא בדיקה אם האישור צריך להינתן, בשלב הראשון מי שהיה נפגע מכך היה הצד השני במשוואה. אם האישור הנוטריוני היה מוצג במשפט, בעל הדין שכנגד היה נפגע.

   אם התרגום הנוטריוני היה נשלח לאוניברסיטה בחו"ל, מי שהיה מפסיד היה המועמד שלא התקבל לאוניברסיטה וגם מעסיקיו ולקוחותיו העתידיים של מי שקנה את התרגום. אם אישור נוטריוני של צוואה היה נקנה באמצעות שוחד לנוטריון, היורשים החוקיים היו נפגעים. בשלב הבא, מוסד הנוטריון היה נפגע ולא היה אפשר להסתמך על אישורים של נוטריון.

   צריכים כללי אתיקה שיחולו על נוטריונים מכיוון שאדם שהוא נוטריון מחזיק בידיו כוח רב

   מהם כללי האתיקה שחלים על נוטריונים?

   את כללי האתיקה ניתן לחלק לשני חלקים: כללים בנוגע לפעולות נוטריון ספציפיות וכללים בנוגע לעבודתו של הנוטריון כללותה.

   הכללים בנוגע לפעולות ספציפיות של הנוטריון, הקבועים בסעיפים 11-16 לחוק הנוטריונים:

   1. אימות חתימה – לנוטריון אסור לאמת חתימתו של אדם על מסמך אלא אם אותו אדם זוהה (בעיקרון, על ידי תעודה מזהה) ואז חתם על המסמך.
   2. אישור העתק – לנוטריון אסור לאשר שהעתק זהה למקור אלא אם השווה ביניהם.
   3. אישור נכונות של רשימת מצאי – נוטריון לא רשאי אסור לאשר את נכונותה של רשימת מצאי אלא אם הוא ערך אותה או שנערכה בפניו והוא בקיא בנושא.
   4. אישור שאדם זכאי לחתום בשם זולתו – נוטריון לא רשאי לאשר שאדם זכאי לחתום על מסמך בשם זולתו אלא אם הנוטריון ראה ממכים שיש בהם ראיה לכך.
   5. אישור תרגום – לנוטריון אסור לאשר נכונות תרגום אלא אם הוא שולט בשפת המקור ובשפת התרגום והוא ערך את התרגום או בדק את נכונותו.
   6. אישור שאדם נמצא בחיים – לנוטריון אסור לאשר שאדם היה בחיים בתאריך כלשהו אלא אם האדם עמד בפניו באותו יום וזוהה.

   יש הרחבה מסוימת של כללים אלה בתקנות הנוטריונים.

   הכללים בנוגע לעבודת הנוטריון בכללותה גם נמצאים בחוק הנוטריונים. להלן הכללים המרכזיים:

   1. נוטריון צריך לפעול בנאמנות ובמסירות.
   2. נוטריון לא רשאי לשדל למסור לא עבודה מקצועית.
   3. לנוטריון אסור לגלות סוד שהובא לידיעתו במסגרת עבודתו (אלא אם דין אחר מתיר זאת).

   אילו גופים מופקדים לשמור על כך שהנוטריונים מצייתים לכללי האתיקה?

   יש שני גופים: בית הדין המשמעתי המחוזי שהוקם לפי חוק לשכת עורכי הדין, והמחלקה לרישוי נוטריונים שבמשרד המשפטים. בית הדין מוסמך לדון בעבירות משמעת של נוטריונים. אם ידוע ללקוח של נוטריון, למי שנפגע מפעולתו או לכל אדם על נוטריון שעבר עבירת משמעת, הוא יכול לפנות ליועץ המשפטי לממשלה עם תלונתו. זאת מכיוון שהיועץ המשפטי לממשלה או נציגו הם הקובלים בהליך המשמעתי שבפני בית הדין המחוזי.

   ניתן לפנות גם (או במיוחד) למחלקה לרישוי נוטריונים. המחלקה מפקחת על הנוטריונים, מטפלת בתלונות המוגשות נגד נוטריונים ועוסקת בהעמדה לדין של נוטריונים.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף