Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  ביטול הסכם ממון [מדריך משפטי]

  מה מעמדו המשפטי של הסכם ממון? האם ניתן לבטל הסכם ממון לאחר שחותמים עליו?

  האם ביטול הסכם ממון בהסכמה דורש אישור של בית המשפט או שניתן להסתפק בהסכמת הצדדים בלבד? אלה שאלות שזוגות השוקלים לחתום על הסכם כזה צריכים לשאול את עצמם.

  ביטול הסכם ממון [מדריך משפטי]

  תוכן עניינים

  מהו הסכם ממון?

  כל בני זוג המסתכלים פני עתיד יודע כי לצד אהבתם כיום, ייתכן כי בעתיד ייפרדו.

  מתוך הבנה זו, במקרים רבים, בני זוג יעדיפו למנוע סכסוך עתידי בענייני רכוש ומחליטים לגשת לעורך דין גירושין, על מנת לערוך הסכם ממון.

  הסכם ממון נועד על מנת להסדיר מראש את סוגית הרכוש ואופן חלוקת הנכסים במצב של פרידה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   האם להסכם ממון מעמד משפטי מיוחד?

   על מנת שלהסכם ממון יהיה תוקף משפטי מחייב, יש להגישו לאישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. לאחר קבלת האישור, יקבל ההסכם תוקף של פסק דין, דבר המעניק לו מעמד משפטי ייחודי, המבדיל אותו מכל חוזה אחר.

   המשמעות לכך, היא כי ביטול הסכם ממון, היא משימה לא פשוטה ולעיתים אף בלתי אפשרית.

   איך ניתן לבטל הסכם ממון?

   ניתן להגיש תביעה לביטול הסכם ממון בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני,

   כשחותמים על חוזה ולאחר מכן רוצים לבטלו, יש להוכיח כי אחת מעילות הביטול שבדיני החוזים מתקיימת, אולם כשמדובר על הסכם ממון והצד השני אינו מסכים לביטול ההסכם המצב אינו פשוט. האפשרות לבטל הסכם ממון קיימת, אך נטל ההוכחה על כתפיו של המבקש.

   העילות לביטול הסכם ממון

   מרמה ומצג שווא – על צד שמעוניין לבטל את ההסכם להוכיח, כי הצד השני הסתיר במודע נתונים מהותיים לגבי רכוש ואילו היה יודע בזמן חתימת ההסכם על כך, הוא לא היה חותם על ההסכם. כך גם במקרה שההסכם נחתם תחת לחץ, כפייה, עושק או ניצול מצבו החלש של בן הזוג.

   פגם בהליך אישור הסכם ממון – צד שמבקש לבטל הסכם בגין פגם בהליך האישור, נדרש לנטל הוכחה כפול. בנוסף לטענתו כי נפל פגם בהליך אישור ההסכם בערכאה המשפטית, עליו להוכיח קיומה של עילה חוזית לביטול ההסכם.

   ביטול הסכם ממון בהתנהגות – כלל קבוע בדיני חוזים הוא, כי התנהלותם של צדדים לחוזה יכולה להעיד באופן משתמע על זניחתו ופקיעתו. בשל היות הסכם ממון הסכם בעל תוקף של פסק דין, תחולתו של כלל זה חלה עליו ויכול לשמש כעילה לצורך ביטול הסכם ממון. ככל שבמהלך השנים אחד מהצדדים או שניהם פעלו כרצונם החופשי ולא על פי הוראות ההסכם, ניתן יהיה לטעון, כי ההסכם למעשה בטל מחמת התנהגות הצדדים.

   האם ניתן לשנות סעיפים מסוימים בהסכם ממון?

   עד כה עמדנו על ביטול הסכם הממון כולו. קיים מצב נוסף, פשוט יותר לשינוי, במהלכו צד יוכל לפנות אל בית המשפט ולבקש לבטל סעיפים מסוימים בהסכם. שינוי זה יכול להיעשות על ידי צד אחד בלבד.

   לאחר שינוי הסכם ממון, יש צורך לאשר את ההסכם מחדש בערכאה המשפטית, על מנת שישמור על מעמדו המשפטי.

   לאחר שינוי הסכם ממון, יש צורך לאשר את ההסכם מחדש בערכאה המשפטית

   איזה דין חל על הצדדים לאחר ביטול הסכם הממון?

   לאחר שבית המשפט יקבל את בקשתכם ויורה על ביטול הסכם ממון, הרי שלמעשה לבני הזוג אין הסכם תקף והוראות חוק יחסי ממון יחולו עליהם.

   ככל ואתם מבקשים שחלוקת הנכסים לא תהיה בצורה שוויונית, יהיה עליכם לערוך הסכם ממון חדש, כשבהסכם זה תעלו על הכתב את ההסכמות החדשות שלכם.

   יצוין, כי חוק יחסי ממון לא תקף לגבי זוגות ידועים בציבור, הם אינם חייבים לפנות לבית המשפט לצורך אישור הסכם ממון. הסכם ממון שנערך בין ידועים בציבור יכנס לתוקף מרגע החתימה עליו.

   במקרה שבני זוג ידועים בציבור פנו לבית המשפט לענייני משפחה לצורך קבלת אישור על הסכם ממון ובית המשפט החליט לאשר את ההסכם, הוא יאשר אותו על פי חוק בית המשפט לענייני משפחה ולא על פי חוק יחסי ממון זוגות.

   לסיכומו של עניין, ביטול הסכם ממון אפשרי.

   על אף שהסכם ממון בעל תוקף של פסק דין, קיימות מספר עילות חוקיות המאפשרות לנו לבטל את ההסכם.

   עם זאת, ככל שבאפשרותך לפעול לביטול סעיף מסוים בהסכם, אופציה זו בהחלט עדיפה לך ותוכל לעשות זאת יחסית בקלות וללא נטל הוכחה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף