Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  האם ניתן להתנגד לצוואה? [מדריך משפטי]

  התנגדות לצו קיום צוואה היא תביעה שמטרתה למנוע את קיום הצוואה במקרים בהם קיים חשש כי קיומה כלשונה לא ישקף את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

  ככלל הדין קובע כי יש לקיים את הצוואה כלשונה. מי שמבקש להתנגד לצוואה נדרש לספק עילה המצדיקה סטייה מהכלל וביטול צוואתו של המנוח. ערכנו עבורכם מדריך משפטי מקצועי שיפרט מתי ניתן להתנגד לצוואה וכיצד יש לעשות זאת.

  תוכן עניינים

  כיצד מתנהל הליך התנגדות לצו קיום צוואה?

  התנגדות לצו קיום צוואה תוגש על ידי כל מי שיש לנו עניין בצוואה ועילה להתנגד לקיומה. ההתנגדות תוגש לרשם לענייני ירושה אליו הוגשה הבקשה לצו קיום הצוואה.

  לאחר הגשת ההתנגדות לצו קיום צוואה, הרשם יעביר את ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט יתן למי שביקש לקיים את הצוואה זכות להגיש את תגובתו להתנגדות. לאחר מכן יתנהלו דיונים בהתנגדות לצוואה בהם יעלו כל אחד מהצדדים את טיעוניהם וראיות מטעמו להוכחת הטיעונים, ובית המשפט יבחן את העילות שעלו להתנגדות לקיום הצוואה ולבסוף יתן את פסק דינו.

  פסק הדין יכול להיות על דרך קיום הצוואה, ביטול הצוואה ומתן צו ירושה על פי דין, או באמצעים אחרים כגון קיום צוואה קודמת, פשרה בין הצדדים וכו'.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי מגישים התנגדות לצו קיום צוואה?

   החוק קובע כי המועד להגיש התנגדות לצו קיום צוואה הוא לפחות 14 ימים מיום מועד פרסום בדבר הבקשה למתן צו קיום צוואה. יחד עם זאת ניתן להגיש בקשה להאריך את המועד להתנגדות לצו קיום צוואה. בפועל עד שלא ניתן צו קיום צוואה, ניתן להגיש התנגדות לקיומה.

   מה הן העילות להתנגדות לצו קיום צוואה?

   אי כשרות המצווה

   במקרים בהם המצווה לא כשיר לערוך צוואה ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה. כך במקרים בהם המצווה הינו קטין או פסול דין, במקרים בהם יוכח שהמצווה לא היה צלול בעת עריכת הצוואה או במקרים שכשרותו הקוגניטיבית הייתה פגומה אם יוכח כי הוראות הצוואה אינן משקפות את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

   השפעה בלתי הוגנת על המצווה

   הוראות צוואה שנעשו מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית בטלות. כך למשל צוואה שנערכה תוך ניצול תלותו של המצווה ביורש עשויה להפסל.

   צוואה לטובת עדים

   הוראות צוואה המזכה את מי שלקח חלק בעריכת הצוואה או בן זוגו, תבוטל. לא ניתן להתנגד לקיום צוואה בעילה זו כאשר מדובר בצוואה בעל פה וכאשר מדובר בצוואה הדדית, שמעצם טיבן עשויות לזכות את העדים לצוואה.

   הוראות צוואה שלא ניתן לקיים

   הוראות צוואה סתומות שלא ניתן להבין את משמעותן, הוראות צוואה בלתי חוקיות, בלתי מוסריות, או בלתי אפשריות לקיום, יפסלו. ככל שניתן לקיים את שאר הצוואה, הצוואה תקויים.

   פגמים מהותיים בצוואה

   החוק קובע מספר סוגי צוואות, ולכל אחת מהן מרכיבי יסוד, בלעדיהם הצוואה תפסל. כאשר יש חוסר באחד מהמרכיבים המהותיים בצוואה, ניתן להגיש התנגדות לקיום הצוואה. כך למשל במקרה שצוואה בפני עדים הובאה בפני עד אחד בלבד (במקום שניים), ניתן להגיש התנגדות לקיום הצוואה.

   פגמים צורניים בצוואה

   פגמים צורניים בצוואה, שאינם מהותיים עלולים להוות עילה להתנגדות לצוואה. כך למשל במקרה שחתימתו של המצווה נעדרת מאחד מעמודי הצוואה ניתן להגיש התנגדות לצוואה, ונטל הראייה להוכיח את רצונו של המצווה יועבר למבקשים לקיים את הצוואה.

   צוואה שנפלה בה טעות סופר

   צוואה שנפלה בה טעות סופר, טעות בתיאור אדם, נכס, תאריך, מספר בחשבון וכדומה, ואפשר לקבוע בבירור את הכוונה האמיתית של המצווה, הטעות תתוקן על ידי הרשם לענייני ירושה. אם הוגשה התנגדות לצו קיום צוואה, הטעות תתוקן על ידי בית המשפט.

   על מי מוטל הנטל להוכיח כי יש לבטל את הצוואה?

   לצוואה מעמד ייחודי ובתי המשפט נוטים לקיים את הצוואה מתוך העיקרון של כיבוד רצון המת. לפיכך נטל הראייה מוטל על מי שטוען שיש לבטל את הצוואה.

   יחד עם זאת במקרים בהם נפלו פגמים בצוואה, כגון פגמים צורניים, חוסר במרכיב בצוואה, טעויות סופר וכדומה, נטל הראייה מתהפך. במקרים אלו על הטוען שיש לקיים את הצוואה, להוכיח כי הצוואה משקפת את הרצון החופשי של המצווה.

   מה הסיכויים לביטול צוואה?

   בשורה התחתונה, רוב הצוואות מקוימות כלשונן, בית המשפט נוהג לכבד את רצון המת ועל המבקש לבטל צוואה רובץ הנטל להוכיח כי יש עילה המצדיקה את ביטולה. יחד עם זאת, אם נפלו פגמים בצוואה, נטל ההוכחה מועבר למי שטוען שיש לקיים את הצוואה והסיכויים לביטולה עולים.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara הסברה משפטית. יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף