Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  החזקת סמים בצוותא מהי?

  אחד האיסורים אותם מונה החוק בישראל ביחס לסמים מסוכנים הוא החזקה של סם המוגדר כסם מסוכן על פי פקודת הסמים המסוכנים. ניתן להבין מהמושג "החזקת סם", כי הוא כולל אלמנט פיזי של החזקה בבית, בחפצים האישיים או על הגוף. 

  עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לייחס החזקה של סם ליותר מאדם אחד, על פי דיני השותפות במשפט הפלילי. על מנת לעשות זאת, יש צורך בקיומם של מספר תנאים.

  תוכן עניינים

  מהי עבירת החזקת סם מסוכן?

  עבירה של החזקת סם מסוכן היא עבירה שיש לה שני ראשים – האחד הוא של החזקת סם מסוכן שלא לשימוש עצמי, עבירה שהעונש בצדה הוא עד 20 שנות מאסר, והשני הוא של החזקת סם מסוכן לצריכה או שימוש עצמיים, עבירה שהעונש בצדו הוא עד 3 שנות מאסר. יחס רשויות האכיפה לעבירות של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית הוא מחמיר לאין שיעור ביחס להחזקה לשימוש עצמי.

  הקביעה האם כמות מסוימת נחשבת לשימוש עצמי או לא, נעשית ביחס לסוג רב של סמים מסוכנים על פי מבחני השכל הישר. לצד זאת, ביחס למספר סמים נפוצים במיוחד כגון קנביס, הרואין, קוקאין ו- ל.ס.ד, קובעת הפקודה חזקה חוקית ביחס לכמות שהחזקת סם בהיקף גבוה ממנה נחשבת החזקה שלא לשימוש עצמי. כך למשל, החזקה של קוקאין בכמות שמעל 0.3 גרם תיחשב על פי הפקודה להחזקה שלא לשימוש עצמי.

  כיצד ניתן להוכיח כי אדם החזיק סם מסוכן?

  פעולת ההחזקה מבטאת בתוכה ממד של שליטה בלעדית. על מנת שניתן יהיה לייחס לאדם החזקה של סם מסוכן, על רשויות התביעה להוכיח את שליטתו של אותו אדם על הסם. הוכחת השליטה היא משימה קלה יחסית שעה שאדם מודה כי החזיק את הסם, או לחילופין כאשר הסם נתפס בכליו, על גופו או בביתו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ייחוס עבירה של החזקת סם מסוכן כאשר הסם לא נתפס בחזקתו המוחשית של אדם היא אפשרית במידה שניתן יהיה להוכיח באופן מהותי כי לאותו אדם הייתה שליטה על המקום שבו נתפסו הסמים. כמו כן, הוכחת השליטה על החזקת הסמים אינה תחומה לאדם אחד בלבד, וניתן להוכיח כי אדם החזיק סם מסוכן יחד עם עוד אדם או אנשים אחרים, מכוח דיני השותפות והביצוע בצוותא.

   מהי החזקת סמים מסוכנים בצוותא?

   עבירה של החזקת סמים מסוכנים שלא לשימוש עצמי, מגלמת בתוכה מעצם שמה מטרה אחרת – הפצה של הסם על ידי מכירתו ברווח. לעיתים קורה כי מטרה זו אינה נחלתו של אדם אחד אלא נחלתם של מספר גורמים אשר התארגנו וחברו יחדיו לשם עשיית רווחים באמצעות הפצת סמים מסוכנים. האפשרות לייחס החזקה של סם מסוכן בצוותא נגזרת מהנסיבות בהן נתפס הסם.

   אחת הדוגמאות המרכזיות לייחוס החזקת סם בצוותא הוא במצב שבו רכב בו ישובים מספר בני אדם מעוכב על ידי המשטרה לצורך ביצוע חיפוש, ובמהלך החיפוש נתפס ברכב סם מסוכן. האפשרות לייחס את ההחזקה לכל יושבי הרכב או לחלקם אפשרית מכוח הכלל בדבר החזקה קונסטרוקטיבית, כלומר החזקה של פריט ללא שליטה בלעדית בו, וזאת על פי מבחנים אותם קבעה הפסיקה.

   כיצד ניתן להוכיח החזקה בצוותא?

   על מנת להוכיח כי החזקת הסם בוצעה בצוותא על ידי אדם נוסף שלא אחז באופן פיזי בסם, על התביעה להוכיח כי מתקיימים 4 תנאים מצטברים:

   • הסם נתפס במקום שהיה בשליטתו של אותו אדם.
   • קיים קשר ברור ומובחן בין מי שהחזיק בפועל בסם לבין האדם שלו מיוחסת החזקה קונסטרוקטיבית.
   • הראיות שבידי התביעה מובילות לכדי מסקנה יחידה כי האדם שלו מיוחסת החזקה קונסטרוקטיבית ידע על קיומו של הסם במקום הנתון לשליטתו וכי הוא הסכים שהסם יוחזק במקום זה.
   • יש בראיות התביעה דבר מה נוסף המצביע על הקשר של אותו אדם לסם שנתפס.
    מדובר בנטל שאינו פשוט, אולם פעמים רבות, אופן תפיסת הסם, התנהגות האדם שלו מיוחסת ההחזקה הקונסטרוקטיבית וראיות חיצוניות נוספות, מובילות למסקנה ברורה אודות ההסכמה והשליטה של האדם הנוסף בהחזקת הסם המסוכן.

   סיכום

   עבירה של החזקת סם מסוכן נבחנת על פי מבחן של שליטה באופן מהותי ולא רק על פי מבחן פיזי. על יסוד התנאים המצטברים הנדרשים להוכחת החזקה משותפת, ייחסו בתי המשפט בישראל במקרים לא מועטים החזקת סם מסוכן ליותר מאדם אחד, ובהמשך גזרו את עונשו בהתאם לחומרת העבירה הנגזרת בעיקרה מסוג הסם שהוחזק וכמותו.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara הסברה משפטית. יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף