Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  התנגדות לצוואה שכבר אושרה

  בעריכת צוואה, קובע המצווה מי יקבל, ובאילו תנאים, את עזבונו, לאחר מותו. ואולם, לכל אדם בעל זיקה כלשהי לצוואה – זכות להתנגד לקיומה. מאמר זה יעסוק בהתנגדות לצוואה שכבר אושרה.

  התנגדות לצוואה שכבר אושרה

  תוכן עניינים

  על המתנגד לצוואה שכבר אושרה – להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה

  ראשית יש להבהיר, שאדם המתנגד לצוואה שכבר אושרה, צריך לפעול באופן שונה לחלוטין מאדם המתנגד לצוואה שטרם אושרה. המתנגד לצוואה שטרם אושרה צריך להגיש התנגדות לצו קיום צוואה, והמתנגד לצוואה שכבר אושרה צריך להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה.

  כדי להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה, צריך קודם כל, לשלם אגרה של 513 ₪. ניתן לשלם אותה באופן פיזי בכרטיס אשראי, בעמדות תשלום אוטומטיות שבעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה, או במקוון דרך שירות התשלומים הממשלתי.

  אחר-כך, יש לנסח מסמך בקשה, ולכלול בו את מספרי תעודות הזהות והשמות של המבקש, המצווה, וכל המופיעים בצוואה. בנוסף, על המעוניין בביטול צו קיום הצוואה (להלן: "המבקש") להסביר מדוע הוא מעוניין בכך, ומומלץ שיצרף מסמכים התומכים בכך.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כמו כן, על המבקש לכלול במסמך בקשתו קבלה או אישור על כך ששילם אגרה, תצהיר מאומת בפני עו"ד שתומך בעובדות שהעלה המבקש בבקשתו, וכן ייפוי כוח – אם המבקש מיוצג ע"י עו"ד.

   את הבקשה ניתן להגיש:

   • באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה
   • בהגעה פיזית לעמדות קבלת הקהל במשרדי הרשם לענייני ירושה שבאזור מגורי המצווה
   • בשליחת הבקשה בדואר למשרדים אלה

   לאחר שהבקשה מוגשת, היא מועברת לבדיקה של עוזר הרשם לענייני ירושה או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה. לכל יורש המופיע בצוואה שהמבקש מעוניין בביטולה, נשלח בדואר רשום עותק של הבקשה, וניתן להגיב על הבקשה ב-14 הימים שלאחר מכן.

   אחר-כך, הבקשה נבחנת והרשם מחליט האם לקבלה (לבטל את הצוואה), לדחותה (להשאיר את הצוואה על כנה) או להעבירה לביהמ"ש לענייני משפחה.

   מה מגביר את הסיכוי לקבל את הבקשה ולבטל את הצוואה?

   כאמור, התנגדות לצוואה שכבר אושרה, שונה מהתנגדות לצוואה שטרם אושרה. לכן, כשמדובר בצוואה שכבר אושרה, כדי להגביר את הסיכוי לקבלת הבקשה ולביטול הצוואה, על המבקש להוכיח שכשניתן צו קיום הצוואה – הוא לא היה מודע לעובדה שבגינה הוא דורש ביטול.

   אם הרשם לענייני ירושה מגיע למסקנה שהמבקש היה יכול להיות מודע לעובדה זו כבר בעת מתן הצו – הבקשה מועברת לביהמ"ש לענייני משפחה.

   אם המבקש משכנע את ביהמ"ש לענייני משפחה שהוא לא היה מודע לעובדה המדוברת, או לחילופין משכנע שהוא היה מודע לה אך קיימות סיבות מוצדקות להשתהותו בהגשת הבקשה, קיים סיכוי גבוה לקבלת הבקשה ולביטול הצוואה.

   לסיכום, המתנגד לצוואה שכבר אושרה צריך להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת מסמך בקשה שצריך לכלול פרטים ומסמכים שונים.

   לאחר בדיקת הבקשה מחליט הרשם לענייני ירושה האם לקבלה/לדחותה/להעבירה לביהמ"ש לענייני משפחה.

   שכנוע המבקש שבעת מתן הצו הוא לא היה מודע לעובדה שבגינה הוא דורש ביטול, או שהיה מודע לה אך השתהה בהגשת הבקשה מסיבות מוצדקות, מגביר את הסיכוי לקבלת הבקשה ולביטול הצוואה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף