Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  מה חייבים לדעת על ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה?

  אנשים המעוניינים לקבל פטור ממס הכנסה אך לא זכאים לקצבת נכות או לא מעוניינים בה, יכולים, בעיקרון, להגיש בקשה לקיום ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.

  מה חייבים לדעת על ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה?

  ועדה זו קובעת את נכותם הרפואית של אותם האנשים, ואם נכותם הרפואית היא 20% או יותר, הם זכאים לקבל הטבות שונות. מאמר זה יסביר מה חייבים לדעת על ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.

  תוכן עניינים

  מי יכול להגיש בקשה לקיום ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה?

  כאמור, אנשים המעוניינים לקבל פטור ממס הכנסה אך לא זכאים לקצבת נכות או לא מעוניינים בה, יכולים להגיש בקשה לקיום ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה. אנשים נוספים שיכולים להגיש בקשה לקיומה של ועדה זו הם אנשים שטרם נקבעה להם נכות רפואית, וגם כאלה שכבר נקבעו להם בעבר אחוזי נכות, שלא מזכים בפטור.

  גם מי שכבר הגישו בעבר בקשה לקיום ועדה אך בקשה זו/בקשתם לפטור נשללה, אך לאחר מכן חלה החמרה במצבם הרפואי – יכולים להגיש בקשה נוספת.

  מי שמעוניינים שתיקבע להם נכות רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, אך לא באמצעות תביעה לקצבת נכות (למשל, עקב גילם) – זכאים גם הם להגיש בקשה לקיום ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה. גם הורים לילד שמקבל גמלת ילד נכה, המעוניינים לפטור ממס כאשר הם מושכים כספים מקופת הגמל, יכולים להגיש בקשה לקיום ועדה זו.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה צריך לעשות כדי לקבל זימון לועדה רפואית לפטור ממס הכנסה?

   אדם המעוניין לקבל זימון לועדה רפואית לפטור ממס הכנסה, צריך להגיש בקשה לזימון לועדה זו לפקיד השומה שבאזור מגוריו. ניתן לעשות זאת באמצעות הגעה באופן פיזי, בשעות קבלת הקהל, או באמצעות שליחה בדואר רשום. לבקשה יש לצרף:

   • אישור על כך ששולמה למוסד לביטוח לאומי אגרה בשווי 659 ₪ (ניתן להשיג אישור זה בסניפי המוסד לביטוח לאומי או במשרדי השומה)
   • טופס 169: טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממס, ולציין בו מהם הליקויים/המחלות שמהם סבל או סובל מגיש הבקשה. כמו כן, ניתן להסכים בטופס זה שהועדה תקבע את שתקבע בהסתמך על המסמכים הרפואיים בלבד, ותיערך ללא נוכחות מגיש הבקשה
   • כל חוות דעת/מסמך רפואי המתייחסים למצב הרפואי של מגיש הבקשה

   לאחר שפקיד השומה מקבל את הבקשה ואת כל המסמכים השונים שצורפו אליה, הוא מעביר זאת למוסד לביטוח לאומי, ואם הוא קובע שעל סמך המסמכים בלבד, לא ניתן לקבוע זכאות – הוא שולח למגיש הבקשה זימון לועדה רפואית.

   מה כולל דיון בועדה רפואית לפטור ממס הכנסה?

   במהלך הדיון בועדה רפואית לפטור ממס הכנסה, על מגיש הבקשה לפרט אם הוא מתקשה לתפקד בעבודתו או נזקק לסיוע בביצוע פעולות יומיומיות כמו הלבשה, רחיצה, אכילה, ניידות וכדומה. אם ישנם מסמכים רפואיים שמגיש הבקשה לא צירף לבקשה שהגיש, עליו להגישם במהלך הדיון בועדה, לצורך עיון רופא הועדה.

   לאחר מכן, על מגיש הבקשה לחתום ולאשר את דו"ח הועדה, וכן לחתום שהוא מסכים להיבדק ע"י רופא הועדה.

   רופא הועדה מתייחס לליקויים, למחלות ולקשיים שמגיש הבקשה ציין בבקשתו ובפני הועדה שהוא סובל מהם. בהתאם לכך קובע הרופא איזו בדיקה לבצע, ואם מדובר בבדיקה גופנית, יכול מגיש הבקשה לבקש להיכנס אליה עם מלווה.

   לאחר מכן, קובע הרופא את אחוזי הנכות הרפואית, האם היא זמנית או קבועה, וכן את תאריך תחילתה.

   אחר-כך, כל התיק מועבר למס הכנסה, ופקיד השומה שולח מכתב למגיש הבקשה, ומציין בו האם הוא אכן זכאי לפטור ממס הכנסה או לא, וכן מצרף למכתב את פרוטוקול הועדה הרפואית.

   לסיכום, בין האנשים שיכולים להגיש בקשה לקיום ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה הם אנשים שטרם נקבעה להם נכות רפואית, אנשים שנקבעו להם בעבר אחוזי נכות שלא מזכים בפטור, וכן מי שכבר הגישו בעבר בקשה לקיום ועדה, אך בקשתה זו/בקשתם לפטור נשללה, ולאחר מכן מצבם הרפואי הורע.

   כדי לקבל זימון לועדה רפואית לפטור ממס הכנסה יש להגיש בקשה לזימון לועדה זו לפקיד השומה שבאזור המגורים, ולצרף לבקשה אישור על כך ששולמה אגרה בשווי 659 ₪ למוסד לביטוח לאומי, טופס 169 וכל חוות דעת/מסמך רפואי המתייחסים למצב הרפואי של מגיש הבקשה.

   אם נקבע שאכן יש לזמן את מגיש הבקשה לועדה רפואית, הרי שמתקיים דיון בועדה ובמהלכו מסביר מגיש הבקשה באופן מדויק ככל האפשר את מצבו הרפואי, ומגיש לועדה מסמכים רפואיים שלא צירף לבקשה שהגיש. רופא הועדה בודק אותו, קובע את אחוזי הנכות הרפואית, ואחר-כך, כל התיק מועבר למס הכנסה, שקובע האם מגיש הבקשה אכן זכאי לפטור ממס הכנסה.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara הסברה משפטית. יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף