Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  חייב מוגבל באמצעים בהליכי הוצאה לפועל

  פרק ז'1 בחוק הוצאה לפועל קובע כיצד יש להתייחס אל הכרזה של חייב מוגבל באמצעים. על פי סעיף 69, רשם הוצאה לפועל רשאי להכריז על חייב, לאחר שהגיש בקשה למתן צו תשלומים, בתור מוגבל באמצעים רק במידה וביקש לפרוס את חובו לתקופות העולות על אלו:

  חייב מוגבל באמצעים בהליכי הוצאה לפועל

  שנתיים (אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 שקלים), שלוש שנים (אם סכום החוב עולה על 20,000 שקלים אך אינו עולה על 100,000 שקלים) וארבע שנים (אם סכום החוב עולה על 100,000 שקלים). החוב כולל כמובן ריביות והפרשי הצמדה עד מועד ההכרזה. זהו הבסיס להתייחסות של רשויות הוצאה לפועל אל חייב מוגבל באמצעים ורק באמצעות הסעיף הזה ניתן להבין את שאר התקנות וההנחיות.

  תוכן עניינים

  הכרזה על חייב והגבלות

  תיקון אותו הוסיפו המחוקקים בשנת 2000 קובע כי לשכת הוצאה לפועל לא תקבל בקשה של חייב להכרה כמוגבל באמצעים כל עוד הוא אינו מצרף הצהרה וכתב ויתור על סודיות.

  בנוסף, התיקון מחייב להוציא הכרזה על הכרה בחייב כמוגבל באמצעים ולהעבירה אל רשות הזוכה. מבחינת הגבלות המוטלות על חייב מוגבל באמצעים, סעיף 69ד מציין כי רשם הוצאה לפועל רשאי להבטיח את פרעון החוב על ידי הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ, הכרזה על החייב כלקוח מוגבל במיוחד והגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיסי חיוב.

  גם לסעיף הזה נוסף תיקון, בשנת 1996, ובו נאמר כי חייב מוגבל באמצעים אינו יכול לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד כל עוד לא קיבל לכך אישום מראש.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כיצד נרשמים חייבים מוגבלים באמצעים?

   החוק מתייחס במפורט אל הנושא של מרשם חייבים מוגבלים באמצעים. לאחר הכרזה של הרשם על חייב כמוגבל באמצעים, עליו להורות על רישום פרטיו במרשם של חייבים מוגבלים. מרשם זה פתוח לציבור ואמור להופיע בכל לשכות ההוצאה לפועל.

   במסגרת הרישום יש לציין את שם החייב, מספר תעודת הזהות שלו, כתובת ומשלח יד, תאריך הכרזה עליו כמוגבל באמצעים, מספר התיק בו ניתנה ההכרזה וסכום החוב. הרישום יימחק לאחר שהחייב פורע את חובו או לאחר שההכרזה עליו כמוגבל באמצעים מתבטלת.

   רשם הוצאה לפועל יכול להחליט על מועד מוקדם יותר למחיקת הרישום, בעיקר עקב נסיבות מיוחדות. כל אדם זכאי לקבל מידע מן המרשם לאחר הגשת שאילתא. שר המשפטים אף רשאי לקבוע תנאים והסדרים בהם אדם יהיה רשאי לקבל מידע בשל צורך עסקי, בהתחשב באופי העסק והיקפו. אם המעיין במידע אך מוצא בו שגיאות יכול לפנות אל מנהל הלשכה בבקשה לבצע תיקונים או מחיקה.

   לאחר הכרזה של הרשם על חייב כמוגבל באמצעים, עליו להורות על רישום פרטיו במרשם של חייבים מוגבלים

   איחוד תיקים נגד חייב מוגבל באמצעים

   ישנם מקרים בהם מתנהלים מספר תיקים שונים נגד חייב מוגבל באמצעים. על פי החוק, במצב כזה יש צורך לבצע איחוד תיקים אך כדאי להתייעץ עם עורך דין או כל גורם מקצועי אחר על מנת להבין את ההשלכות הספציפיות.
   במידה והוצאו צווי הבאה או מאסר נגד החייב טרם ההכרזה עליו כמוגבל באמצעים, יש לבצע אותם במסגרת צו איחוד התיקים בלבד.

   ביטול הכרזה

   הסרת ההגבלות על חייב מוגבל באמצעים מתבצעת על ידי רשם הוצאה לפועל. הרשם יכול להחליט כי חלק מההגבלות שהוטלו במסגרת צו הביניים נשארות בתוקף, כל עוד לא נפרע החוב או על פי תקופה קבועה מראש. ביטול ההכרזה על חייב כמוגבל באמצעים מתבצע במקרים של פרעון החוב, הסכם בין הזוכה לחייב או בעקבות החלטה של הרשם לאחר בקשה או יוזמה של החייב.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara הסברה משפטית. יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף