Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  חשיבות הייצוג המשפטי בשימוע פלילי

  שימוע פלילי נערך בטרם הגשת כתב אישום. זהו הליך שמאפשר לחשוד לנסות ולשכנע את התביעה, באמצעות הצגת טענותיו, שלהגשת כתב אישום נגדו אין כל סיבה מוצדקת. מאמר זה יעסוק בחשיבות הייצוג המשפטי בשימוע פלילי.

  חשיבות הייצוג המשפטי בשימוע פלילי

  תוכן עניינים

  מהו שימוע פלילי?

  חשוב להבין, עוד בטרם ההסבר על חשיבות הייצוג המשפטי בשימוע פלילי – מהו בעצם שימוע פלילי. מדובר בהליך המתקיים בפני הרשות שרואה לנכון להגיש כתב אישום כנגד חשוד. רשות זו יכולה להיות פרקליטות המדינה, משטרת ישראל או גורם אחר. במסגרת השימוע הפלילי, ניתנת לחשוד הזדמנות להציג בפני הרשות התובעת את כל הטענות והראיות שיכולות להגביר את סיכוייו להימנע מהעמדה לדין פלילי.

  יש להבהיר, שהחוק מחייב לערוך שימוע פלילי רק לחשודים בעבירות שהעונש בגינן הוא יותר מ-3 שנות מאסר (קרי, עבירות מסוג פשע).

  ואולם, אם התביעה רואה לנכון לעשות כן – ניתן לערוך שימוע גם לחשודים בעבירות מסוג עוון (עבירות שהעונש בגינן הוא יותר מ-3 חודשי מאסר אך פחות מ-3 שנות מאסר, ואם העונש הוא רק קנס – קנס שעולה על שיעור הקנס שניתן להטיל עקב עבירה שעונשה הוא קנס שגובהו לא נקבע), וגם לחשודים בעבירות מסוג חטא (עבירות שהעונש בגינן הוא עד 3 חודשי מאסר, ואם העונש הוא רק קנס – קנס שלא עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל עקב עבירה שעונשה הוא קנס שגובהו לא נקבע).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   סעיף 60א' לחוק סדר הדין הפלילי, מחייב את רשות התביעה להודיע לחשוד, מוקדם ככל האפשר, על כך שיש לו זכות שימוע. לאחר מכן, מתחילים 30 ימים שבמהלכם יכול החשוד להגיש לרשות התביעה בקשה מנומקת המסבירה מדוע אין להגיש נגדו כתב אישום, או לכל הפחות מדוע אין להאשימו בעבירה כלשהי.

   בדרך כלל, השימוע נערך בכתב, אך החשוד יכול לבקש מהתביעה ששימועו ייערך גם בעל-פה. אם התביעה מסכימה לכך, השימוע נערך, בדרך כלל, שלא בנוכחות החשוד, אלא בנוכחות סנגורו.

   ייצוג משפטי בשימוע פלילי

   לייצוג המשפטי בשימוע פלילי חשיבות רבה. ההזדמנות להציג בפני הרשות התובעת את כל הטענות והראיות שיכולות להגביר את סיכויי החשוד להימנע מהעמדה לדין פלילי, ניתנת לחשוד על מנת שישכנע את התביעה שאין כל סיבה מוצדקת להגשת כתב אישום נגדו, לאור חומרי הראיות או האינטרס הציבורי.

   לחשוד שפונה לייצוג משפטי, או לייעוץ משפטי בפרט, יש סיכויים גבוהים יותר להצליח בכך, שכן עורך דין, עקב ניסיונו הרב, יודע כיצד להתנהל באופן נכון מול התביעה.

   הוא לומד את חומרי החקירה, מתייחס לכל אחת מטענות התביעה בנפרד, ומנסה להסביר מדוע אין הצדקה להגיש כתב אישום כנגד החשוד. אם עורך הדין מבין שהתביעה לא צפויה לקבל את טענות החשוד, עורך הדין "מחשב מסלול מחדש" ובוחן אפשרויות אחרות שיכולות למנוע מהתביעה שלא לקבל טענות אלה.

   בנוסף, יש לזכור, שהשימוע מהווה הזדמנות אחרונה לחשוד להימנע מהעמדה לדין פלילי, והכנה לא נכונה לשימוע עשויה לגרום לכך, שבסופו של דבר, החשוד יורשע ויוטל עליו עונש כבד. הסיכויים לכך פחותים כאשר החשוד פונה לייצוג משפטי.

   לסיכום, הליך השימוע הפלילי למעשה נותן לחשוד הזדמנות להציג בפני הרשות התובעת את הטענות והראיות שיכולות להגביר את סיכוייו להימנע מהעמדה לדין פלילי. החוק מחייב לערוך שימוע פלילי רק לחשודים בעבירות מסוג פשע, אך ניתן לערוך שימוע גם לחשודים בעבירות מסוג עוון ומסוג חטא.

   לחשוד המיוצג משפטית בשימוע פלילי יש סיכויים גבוהים יותר לשכנע את התביעה שאין הצדקה להגשת כתב אישום נגדו, שכן עורך הדין, עקב ניסיונו, יודע כיצד להתנהל נכון מול התביעה, בין היתר, באמצעות למידת חומרי החקירה והתייחסות לכל אחת מטענות התביעה בנפרד.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף