Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  ייפוי כוח מתמשך – כלי משפטי שכל אזרח ישראלי חייב להכיר

  ייפוי כוח מהווה למעשה מתן הרשאה לאדם אחר (הוא מיופה הכוח), לבצע פעולה משפטית כלפי צד שלישי. מאמר זה יעסוק בייפוי כוח מתמשך – יכולתו של כל אדם לקבוע מבעוד מועד מי יטפל בענייניו שלו ובאיזה אופן, כאשר כבר לא יוכל לעשות זאת בעצמו.

  ייפוי כוח מתמשך - כלי משפטי שכל אזרח ישראלי חייב להכיר

  תוכן עניינים

  מי יכול להיות מיופה כוח מתמשך ומהן סמכויותיו?

  כל אדם יכול להיות מיופה כוח מתמשך, למעט מי ש:

  • קטין (בן פחות מ-18)
  • מי שמונה לו אפוטרופוס
  • מונה כמיופה כוח לשלושה אנשים אחרים, שלא נמנים על קרובי המשפחה שלו
  • ערך עבור עצמו ייפוי כוח מתמשך אחר שכבר נכנס לתוקף
  • מתוקף תפקידו כעורך דין – הוא החתים על אותו ייפוי כוח מתמשך
  • רופא/אח/פסיכולוג/עובד סוציאלי שהחתים על ייפוי כוח מתמשך רפואי
  • האדם שכביכול מינה אותו כמיופה כוח מתמשך, משלם לו עבור הטיפול הרפואי, הסיעודי, הסוציאלי או השיקומי שהוא מעניק לו (אלא אם כן הוא קרוב משפחה)
  • האדם שכביכול מינה אותו כמיופה כוח מתמשך, משלם לו עבור מקום המגורים שהוא מספק לו (אלא אם כן הוא קרוב משפחה).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כמו כן, פושט רגל שלא ניתן לו הפטר, ו/או מי שבנק ישראל הכריז עליו כלקוח מוגבל חמור, לא יכול להתמנות למיופה כוח לענייני רכוש.

   בייפוי הכוח המתמשך, על הממנה לציין את שמות האנשים ("מיודעים") שלהם ידווח מיופה הכוח על החלטות ופעולות שביצע בנושאים הרלוונטיים לייפוי הכוח. רק אם מיופה הכוח והממנה הם קרובי משפחה, יכול המיודע להיות קרוב של מיופה הכוח. כמו כן, הממנה יכול לקבוע בייפוי הכוח המתמשך שמיופה הכוח ידווח על הפעולות שביצע לאפוטרופוס הכללי. אם וכאשר הממנה קובע זאת, עליו להודיע על כך בעצמו לאפוטרופוס הכללי.

   על אף שייפוי כוח, בין אם מתמשך ובין אם לאו, פירושו ביצוע פעולות בשם הממנה, ישנן פעולות שאין בסמכותו של מיופה הכוח לבצע בשם הממנה, כמו הצבעה בבחירות, המרת דת, מתן גט, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ, פעולות שלממנה הייתה סמכות לעשות מתוקף היותו מיופה כוח/אפוטרופוס של אחר, עריכת צוואה וקביעת מוטבים בה, וכן פעולות לפי חוק החולה הנוטה למות (אלא אם כן מדובר בייפוי כוח מתמשך רפואי).

   בנוסף, אם בית המשפט רואה לנכון – הוא יכול להגביל אף יותר את סמכויותיו של מיופה הכוח, ואם הממנה הרשה – אף למנות מיופה כוח אחר, במקומו. הממנה, בן/בת זוגו, הוריו, ילדיו, אחיו, סביו, נכדיו וחבריו הקרובים, וכן היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו – כל אלה יכולים לבקש שסמכויותיו של מיופה הכוח תוגבלנה או שימונה אפוטרופוס.

   הסמכות לערוך ייפוי כוח מתמשך ניתנת רק לעו”ד שהאפוטרופוס הכללי הסמיכו לכך

   עריכת ייפוי כוח מתמשך

   הסמכות לערוך ייפוי כוח מתמשך ניתנת רק לעורך דין שהאפוטרופוס הכללי הסמיכו לכך, ושאין לו כל עניין אישי בייפוי הכוח.

   על הממנה לאשר בפני אותו עורך דין שהוא מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח ואת השלכותיו, ושייפוי הכוח מוענק מרצונו החופשי, ולא הופעלו עליו לחצים או איומים למיניהם כדי לעשות כן. עורך הדין מגיש את ייפוי הכוח באופן מקוון, בצירוף צילום תעודת הזהות של הממנה ו/או של מיופי הכוח, אישור רפואי, טופס ויתור סודיות מטעם מיופי הכוח, וכן חוות דעת מומחה כדי להוכיח שהממנה כשיר לערוך ייפוי כוח מתמשך (אם עורך הדין דרש זאת).

   את ייפוי הכוח ניתן להפקיד בהפקדה אישית על ידי הממנה, אך הדרך המומלצת יותר להפקדה היא באופן מקוון על ידי עורך דין לו "כרטיס חכם" במערכת האלקטרונית של משרד המשפטים.

   במהלך השבועיים הראשונים שלאחר ההפקדה, יש לשלוח בדואר רשום העתק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך, למשרדי האפוטרופוס הכללי במחוז המתאים. יש להדגיש שחשוב לשמור עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך הן אצל הממנה והן אצל עורך הדין שערך את ייפוי הכוח וחתם עליו. לאחר שהאפוטרופוס הכללי מקבל את העותק המקורי ומטפל בבקשה, הממנה ועורך הדין מקבלים הודעה האם בקשת ההפקדה אושרה, נדחתה לחלוטין או שכדי לאשרה יש לשלוח מסמכים נוספים.

   ביטול ייפוי כוח מתמשך

   האדם שערך את ייפוי הכוח המתמשך יכול בכל עת לבטלו. על אותו אדם להודיע זאת למיופה הכוח, ולאחר מכן לאפוטרופוס הכללי – על ידי הגעה ליחידת האפוטרופוס הכללי במחוז המתאים, או על ידי הזדהות במערכת ההזדהות הלאומית באזור האישי הממשלתי.

   גם קרוביו של האדם, או היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, יכולים לבקש שייפוי הכוח המתמשך יבוטל. כמו כן, בית המשפט יכול בלטל ייפוי כוח מתמשך מיוזמתו, אם הוא רואה לנכון לעשות כן, ואף למנות אפוטרופוס במקום מיופה הכוח. אדם אף יכול לחזור בו מהודעת הביטול, וכדי לחדש את ייפוי הכוח עליו לפנות לבית המשפט.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara הסברה משפטית. יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף