Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  נפגעתם כתוצאה ממפגע (בור, מדרכה שבורה וכו') – מגיע לכם פיצוי

  במדינת ישראל קיימים מפגעים רבים כמו מדרכות שבורות, בורות שלא מוצב כל שלט אזהרה בסמוך אליהם וכדומה. לפיכך, כל אדם, בכל רגע נתון, יכול להיפגע כתוצאה ממפגעים אלה. מאמר זה יעסוק בפיצויים שמגיעים למי שנפגע כתוצאה ממפגעים מסוג זה.

  נפגעתם כתוצאה ממפגע (בור, מדרכה שבורה וכו') – מגיע לכם פיצוי

  תוכן עניינים

  מה חשוב לעשות כדי לקבל פיצויים עקב פגיעה כתוצאה ממפגע?

  ישנן מספר פעולות שחשוב לעשות כדי לקבל פיצויים עקב פגיעת מפגע:

  • הנפגע צריך לצלם את המפגע ואת האזור שמסביבו, הן כדי שבית המשפט שאליו תוגש התביעה יבין מה גרם לפגיעה, והן כדי שהעירייה תבין את חומרת הסכנה במפגע ותתקנו במהירות, ובכך תמנענה פגיעות נוספות.
  • על הנפגע לקחת פרטים מיתר האנשים שנכחו באירוע, כדי שבמידת הצורך, ניתן יהיה לגבות מהם עדות בהמשך.
  • על הנפגע לפנות לקבלת טיפול רפואי מקיף, ולמסור לרופאיו מידע מדויק ומפורט ככל האפשר אודות האירוע, כדי שלא יקבל פיצוי נמוך ממה שמגיע לו.
  • על הנפגע לעדכן את העירייה הרלוונטית באשר למפגע שגרם לו לנזק, תוך מסירת פרטים מדויקים ומפורטים ככל האפשר לגבי האירוע, שיגרמו לעירייה להבין הן את חומרת האירוע והן את הדחיפות בתיקון המפגע, כדי למנוע נזקים נוספים. העדכון יכול להיעשות הן בשיחה טלפונית והן בכתב, ובכל מקרה, חשוב שהנפגע יתעד את העדכון.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   את מי ניתן ו/או צריך לתבוע?

   בתביעות נזיקיות, השאיפה היא לתבוע את "הכיס העמוק" – האדם/הגוף שיש לו את האפשרות לשלם. לרוב, מדובר בגופים ציבוריים, כמו חברות ביטוח, עיריות ולעתים אף המדינה עצמה.

   במקרים של פגיעה כתוצאה ממפגע כמו מדרכה שבורה, בור וכדומה, ניתן, לרוב, לתבוע את העירייה הרלוונטית, שכן פקודת העיריות קובעת שהאחריות לאתר, למנוע ולהסיר מפגעים ולדאוג למצבם התקין של רחובות העיר, היא של העירייה.

   ואולם, לא בכל המקרים העירייה היא הנתבע הרלוונטי. אם הנזק נגרם עקב מפגע באתר בנייה פרטי או בבניין מגורים, יש לתבוע את הגורמים שבאחריותם הבנייה, או את ועד הבית בהתאמה, ולא את העירייה.
   בנוסף, אם בית המשפט קובע שהנפגע היה יכול והיה צריך לשים לב למפגע ולהיזהר יותר בעוברו ליד המפגע, ולמנוע את הנזק שנגרם לו או לכל הפחות להפחית את חומרתו, חלק מהאחריות יוטל עליו, ולא על העירייה/אתר הבנייה/ועד הבית וכדומה – מה שמכונה "אשם תורם".

   איך נקבע גובה הפיצוי?

   גובה הפיצוי בגין פגיעה כתוצאה ממפגע אינו קבוע, ותלוי במספר גורמים:

   • גיל הנפגע: ככל שהנפגע צעיר יותר, הוא צפוי לחיות זמן רב יותר עם סבלו, ולכן הפיצוי שיקבל יהיה גבוה יותר.
   • אחוזי נכות: ככל שאחוזי הנכות שנגרמו לנפגע גבוהים יותר, הפיצוי שיקבל יהיה גבוה יותר. ואולם, יש להבהיר, שגם אם לנפגע לא נגרמו אחוזי נכות כלל, הוא עדיין יכול להיות זכאי לפיצוי, עקב כאב וסבל.
   • נזקים ממוניים: ככל שהנפגע הפסיד, עקב הפגיעה, יותר ימי עבודה, וכן הוציא יותר כספים לשם צריכת חומרים ו/או מכשירים לטיפול רפואי, לשם נסיעות למוסדות רפואיים וכדומה – הוא צפוי לקבל פיצוי גבוה יותר.

   לסיכום, כדי לקבל פיצויים עקב פגיעת מפגע, על הנפגע לצלם את המפגע ואת האזור שמסביבו, לקחת את פרטי יתר האנשים שנכחו באירוע, לפנות לקבלת טיפול רפואי מקיף ולעדכן את העירייה הרלוונטית באשר למפגע שגרם לו לנזק.

   כשהפגיעה נגרמה עקב מפגע כמו מדרכה שבורה, בור וכדומה, ניתן, לרוב, לתבוע את העירייה, אך אם הנזק נגרם עקב מפגע באתר בנייה פרטי/בבניין מגורים, יש לתבוע את הגורמים שבאחריותם הבנייה או את ועד הבית בהתאמה.

   כמו כן, אם הנפגע היה יכול והיה צריך למנוע את הנזק שנגרם לו או לכל הפחות להפחית את חומרתו, חלק מהאחריות יוטל עליו. גובה הפיצוי נקבע לפי גורמים שונים, ובהם גיל הנפגע, אחוזי נכותו ונזקים ממוניים שנגרמו לו.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara הסברה משפטית. יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף