Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  המשמעות של פיטורי עובדת בהיריון ללא היתר (מדריך משפטי)

  אישה, מעצם היותה אישה על כל הכרוך בכך, חשופה באופן טבעי ליותר סיכונים בכל הנוגע למקום עבודתה ולפיכך, ישנן הוראות חוק בדינים שונים הייחודיות רק לנשים ושמטרתן, "לנטרל" ככל הניתן את החשיפה הנ"ל ולמנוע ולאסור את הפלייתן לרעה.

  המשמעות של פיטורי עובדת בהיריון ללא היתר (מדריך משפטי)

  אחת מההגנות החזקות הקיימות לאישה, הינה איסור על פיטוריה בתקופת הריונה ולאחר מכן (בהתקיים תנאים מסוימים) ללא קבלת היתר כנדרש ולא רק זאת, אלא שמעסיק שיפעל למעשה בניגוד לחוק, יהא חשוף לסנקציות במספר ממישורים.

  תוכן עניינים

  האם חובה על עובדת בהיריון להודיע למעסיק על הריונה?

  עובדת בהיריון אינה מחויבת להודיע למעסיקה בדבר הריונה עד לחודש החמישי. עם זאת, מומלץ להודיע בהקדם וזאת, כי כך למשל, יכולה למנוע פיטורים עתידיים.

  מיום ההודעה על ההיריון:

  1. מעסיק יכול לבקש אישור רפואי על ההיריון.
  2. מעסיק יכול לבקש היתר מהממונה במשרד העבודה על מנת לפטר את העובדת.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מתי יידרש מעסיק לבקש היתר מהממונה? – התקופה "הבטוחה"

   מיום שהעובדת השלימה 6 חודשי עבודה באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק ועד 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה שלה- על המעסיק לקבל היתר לפיטוריה מאת הממונה, בהתאם לחוק עבודת נשים.

   מהו היתר מאת הממונה במשרד העבודה והרווחה?

   על מנת שמעסיק יוכל לפטר את העובדת בתקופה הבטוחה, עליו לבקש היתר מאת הממונה לעשות כן. הממונה יבחן את נסיבות המקרה, יקבל את עמדת המעסיק ואת עמדת העובדת ורק אם ישתכנע כי אין הפיטורין קשורים עם ההיריון, יעניק היתר למעסיק- באילו מקרים זה יכול לקרות?

   1. צמצומי עובדים – המעסיק יצטרך להראות כי פיטר עובדים נוספים ולא רק את העובדת.
   2. קשיים כלכליים – העסק חדל לפעול / העסק נמכר.
   3. הליכי חדלות פירעון של המעסיק או הליכי פירוק של העסק.

   פיטורין ללא היתר- מגבלות המעסיק

   1. פיטורין בעת היריון (גם אם המעסיק לא ידע על ההיריון) – הפיטורים מתבטלים.
   2. שימוע בעת היריון עם מועד פיטורין לאחר התקופה הבטוחה – הפיטורים מתבטלים.
   3. מחויב להעסיק העובדת עד קבלת ההיתר מהממונה (אלא אם כן העובדת עצמה לא אפשרה את המשך העסקתה).
   4. מחויב להשיבה לעבודה לאחר חופשת הלידה לאותו תפקיד – אחרת יחשב פיטורין שלא כדין.
   5. אם ירצה לקבל היתר לפיטוריה לאחר חופשת הלידה (בתקופת 60 הימים), יצטרך לעמוד בתנאים מחמירים יותר בפני הממונה.

   שימוע בעת היריון עם מועד פיטורין לאחר התקופה הבטוחה - הפיטורים מתבטלים

   פיטורין ללא היתר – הסנקציות החוקיות

   1. סנקציה אזרחית – עובדת בהיריון שפוטרה ללא היתר, יכולה לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה, אשר יכול לפסוק לעובדת סכום פיצוי שיעמוד על שיעור של 150% משכרה, או סכום אחר בהתאם לשיקול דעת בית הדין, לכל התקופה המובטחת.
   2. סנקציה פלילית – חוק עבודת נשים קובע כי מעסיק אשר יפטר ללא היתר, דינו 6 חודשי מאסר או קנס כספי.
   3. סנקציה מנהלית – העובדת יכולה להגיש תלונה כנגד המעסיק אף במשרד העבודה, ושם ניתן להטיל עליו עיצומים כספיים נוספים.

   בכל מקרה- למעסיק "לא מומלץ" לפטר עובדת בהיריון בשל הריונה

   הרצון להגן על אישה מפני הפליה אסורה בשל הריונה, הביאה למצב בו לא רק חוק עבודת נשים מגן על אישה בהיריון, כאשר נדרש היתר לפיטורין, אלא אף חוקים אחרים, כמו חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (המגן על עובדת שעבדה מתחת ל-6 חודשים במקום שהעסיק 6 עובדים ומעלה) או חוק יסוד כבוד האדן וחירותו.

   נראה, כי עדיף למעסיק שלא לבחון את סובלנות מערכת המשפט לפיטורי עובדת הריונית שלא לפי ה"פרוטוקול" הברור המופיע בחוק שאחרת, יהיה צפוי לסנקציות אשר על פי רוב, נאכפות.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara הסברה משפטית. יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף