Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  שכר שירותי נוטריונים

  שכר שירותי נוטריונים

  תוכן עניינים

  למה צריכים בכלל שירותי נוטריונים?

  בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה בה אזרחים ישראלים רבים פונים אל רשויות זרות שונות, בעיקר באירופה, כדי לקבל זכויות המגיעות להם על פי דיני המדינה הזרה. כך למשל, צאצאיהם של יוצאי פולין אשר פונים לרשויות בפולין על מנת להשיב לידיהם רכוש כזה או אחר אשר היה של המשפחה בעבר והוחרם או שנתפס על ידי מאן דהוא אחר.

  כדי לבסס את הזכות אנחנו נידרש להציג בפני הרשות מסמכים שונים ותעודות אשר ניתנו על ידי רשויות זרות שאין להן סמכות באותה המדינה.

  על מנת שהרשויות באותה המדינה תוכלנה להסתמך על האמור בתעודות ובאישורים שנציג, יש צורך להציג בפני הרשות ערובה כלשהי כי אכן ניתן להסתמך עליהם. כאשר האישור או המסמך ערוכים בשפה שאיננה שפה רשמית באותה מדינה, יש צורך להציג בפניה תרגום בצירוף אישור כי ניתן להסתמך על אותו תרגום בהיותו נכון ונאמן למקור.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   כל אלה שתוארו לעיל הם שירותים נוטריוניים אשר ניתנים על ידי נוטריונים. נוטריונים אשר מוסמכים על ידי מדינות שונות יכולים לתת אישור כי תרגום פלוני משפה שהוא שולט בה על בוריה אל שפה אחרת שגם בה הנוטריון שולט בה על בוריה, הוא נכון ונאמן למקור.

   בנוסף, יכול נוטריון לתת אישור כי המסמך המתורגם הוא אכן מסמך המעניק על פי דיני המדינה את הזכויות הנטענות באותו מסמך או תעודה. באמצעות אישור נוטריונים אפשר להוכיח מסמכים וזכויות שונות המגיעות לכם על פי מסמכים אלה בפני רשויות זרות, אף אם המסמך המקורי ערוך בשפה שונה, שאיננה שפה רשמית במדינה (והרי עברית איננה שפה רשמית אלא בישראל…).

   כיצד נקבע שכרם של נוטריונים בישראל?

   נוטריונים הם למעשה דרג ביניים, כאשר המדינה (ואף מדינות זרות) סומכות עליו יותר מאשר על עורך דין רגיל, ואשר יכול להנפיק אישורים שתוקפם יפה כמעט כמו אישורים רשמיים של המדינה מחד, ואילו מאידך, הוא איננו עובד בשירות הציבורי.

   בנוסף כדי להבטיח כי נוטריונים מנפיקים את ההיתרים הנכונים ישנו פיקוח הדוק על נוטריונים, על ידי המדינה באמצעות ועדה מיוחדת שאחראית על כך והכפופה למשרד המשפטים, כדי להבטיח כי הנוטריונים פועלים כדין. בין היתר, כדי למנוע מצבים בהם נוטריונים שונים גובים מחירים גבוהים מדי על שירותים שונים שהם כמו-רשמיים, נקבע שכרם של נוטריונים בחוק, ואין הם רשאים לגבות אלא כאמור בחוק.

   כדי להבטיח כי נוטריונים מנפיקים את ההיתרים הנכונים, ישנו פיקוח הדוק ע”י המדינה באמצעות ועדה מיוחדת

   התקנות, החוק והשכר זמינים באתר משרד המשפטים

   הודעת הנוטריונים (שכר ושירותים), תשע"ב 2011 היא החוק הקובע את השכר אותו יכולים לגבות נוטריונים בעד עבודות שונים. החוק מפרט פעולות שונים ובצדו את השכר שיכול נוטריון לגבות בעבור מתן השירותים.

   חשוב להבין כי לעיתים תזדקקו למספר שירותים שונים ואז התשלום הוא במצטבר. כך למשל, אדם אשר מעוניין להציג תרגום נוטריוני בפני רשות, יזדקק לכך שנוטריון יתרגם את המסמך – ולכך יש עלות מפורטת בחוק ובנוסף, לאישור הנוטריון כי המסמך הוא אכן כפי שנחזה, ניתן על פי דיני המדינה ומזכה את המחזיק בו בזכויות הנטענות על פיו – וזה שירות נפרד אשר על החתימה עצמה גובים נוטריונים שכר נוסף.

   לסיכום, משרד המשפטים מפרסים את התעריפים העדכניים לגבי שכרם של נוטריונים במצבים שונים באתר הבית של המשרד. המחירים המפורטים באתר אינם כוללים את המע"מ, אולם באמצעותם תוכלו להבין את סדר הגודל שתצטרכו לשלם על מנת לקבל את האישורים הנוטריונים הדרושים לכם.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara הסברה משפטית. יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף