Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  תביעת הביטוח הלאומי בגין נכות כללית

  רוב בני האדם שלהם נכות גופנית, נפשית או שכלית, ועקב נכות זו כושרם להשתכר נפגע ב-50% או יותר, וכל עקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית נפגע ב-50% או יותר, זכאים לתבוע את הביטוח הלאומי בגין נכות כללית ולקבל מדי חודש קצבת נכות כללית. בקצבה זו, יעסוק מאמר זה.

  תביעת הביטוח הלאומי בגין נכות כללית

  תוכן עניינים

  מי זכאי לקצבת נכות כללית?

  לקצבת נכות כללית זכאים:

  כל תושבי מדינת ישראל מגיל 18 (או מגיל 16 אם מדובר בתושב ישראל שעבד כ"עובד קטין") ועד גיל פרישה (גברים בני 67 ונשים בנות 65-62) אשר מתקיימים לגביהם שלושת התנאים המצטברים הבאים:

  • הם בעלי ליקוי גופני, נפשי או שכלי, וזאת עקב תאונה, מחלה או מום מלידה, ועקב כך נקבעה להם נכות רפואית של 60% ומעלה (או של 40% ומעלה למי שיש מספר ליקויים אשר אחד מהם הוא של 25% ומעלה)
  • עקב אותה נכות, כושר השתכרותם צומצם ב-50% לפחות, ועקב כך נקבעה להם דרגת אי-כושר של 60% או יותר
  • גובה הכנסתם החודשית מהעבודה הוא לכל היותר 6331 ש"ח (לא כולל תשלום דמי מחלה ממעסיקם).

  כאמור, כל עקרת בית תושבת ישראל שכושרה לתפקד במשק בית נפגע ב-50% או יותר (שכן נקבעה לה נכות רפואית של 50% לכל הפחות).

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מה צריך לעשות כדי להתחיל לקבל בפועל קצבת נכות כללית?

   כדי שאדם שזכאי לקצבת נכות כללית יתחיל לקבלה בפועל, עליו למלא טופס תביעה לקצבת נכות כללית, ואליו לצרף את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים (כמו תעודות רפואיות, אישורים על אשפוזים וטיפולים וכדומה).

   אם מדובר בעובד שכיר ו/או במי שהופסקה העסקתו, עליו לצרף אישור ממעסיקו על תקופת העסקה ושכר, או את חמישה-עשר תלושי השכר האחרונים שלו. אם מדובר בשכיר שבחמישה-עשר החודשים האחרונים קיבל דמי מחלה, עליו לצרף אישור על כך ממעסיקו, ואם אותו שכיר קיבל, עקב מחלתו, תשלום מחברת ביטוח, עליו לצרף אישור ממנה על כך.

   אם למגיש הבקשה לקצבת נכות כללית הייתה הכנסה שלא מעבודה בחמישה-עשר החודשים האחרונים (למשל, תשלומים מחברת ביטוח, תגמול ממשרד הביטחון, פנסיה, מזונות, הכנסה הונית וכדומה) – עליו לצרף אישור לגבי כל הכנסה שכזו.

   אם מגיש הבקשה הוא עובד עצמאי, עליו להצהיר בפני מחלקת הביטוח והגבייה של המוסד לביטוח לאומי על השינויים בהכנסתו ובעבודתו עקב נכותו, ולצרף את השומות האחרונות של מס ההכנסה שיש להם.

   במקרים מסוימים, עקב הנכות, באופן ישיר או עקיף, האדם המעוניין בקצבת נכות כללית, לא יכול להגיש בעצמו את הבקשה לקבלתה. במקרים כאלה, האדם המגיש את הבקשה בשמו, צריך למלא את הפרטים שלו בטופס התביעה ולצרף צו מינוי אפוטרופוס, ייפוי כוח או כל מסמך רלוונטי אחר.

   טופס התביעה וכל יתר המסמכים שצוינו ניתנים להגשה הן במקוון, הן באופן ידני, דרך אתר המוסד לביטוח לאומי, באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות של סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למגורי המבקש, וכן ניתן להתקשר למוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי (3928*), אז הנציגים במוקד ממלאים את התביעה ומעדכנים את המבקש באשר להמשך הטיפול בה.

   איך נקבע גובה קצבת הנכות הכללית?

   אם בסופו של דבר נקבע שהמבקש אכן זכאי לקצבת נכות כללית, הרי שנשאלת השאלה איך נקבע גובה הקצבה. גובה הקצבה תלוי בדרגת אי-הכושר של המבקש, ונכון ל-2022:

   • דרגת אי-כושר של 60% מזכה בקצבה בגובה 2135 ש"ח
   • דרגת אי-כושר של 65% מזכה בקצבה בגובה 2273 ש"ח
   • דרגת אי-כושר של 74% מזכה בקצבה בגובה 2522 ש"ח
   • דרגת אי-כושר של 75% או של 100% מזכה בקצבה בגובה 3700 ש"ח (קצבה מלאה).

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara הסברה משפטית. יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף