Hasbara_MainPic הסברה משפטית
Hasbara_MainPic הסברה משפטית
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-9974772

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  תוקף של יפוי כוח נוטריוני

  ישנם מספר סוגים של ייפוי כוח כאשר ניתן להגדיר כל ייפוי כוח כבלתי חוזר או כייפוי כוח רגיל.

  תוקף של יפוי כוח נוטריוני

  ככלל, לא קיימת חובה בדין לפנות לעורך דין או לנוטריון, על מנת לחתום על ייפוי כוח, למעט שני חריגים אשר כל אחד מהם, נקרא יפוי כוח נוטריוני: ייפוי כוח כללי וייפוי כוח לביצוע עסקאות מקרקעין, אשר ישנה חובת רישום לגביהן.
  עורך דין נוטריון חייב לאמת את החתימות של הצדדים על ייפוי כוח אלו או לערוך את ייפוי הכוח. יפוי כוח נוטריוני יכול להיות גם יפוי כוח בלתי חוזר וגם יפוי כוח רגיל.

  תוכן עניינים

  מהו תוקפו של יפוי כוח נוטריוני? השאלה האם מדובר בייפוי כוח כללי או בייפוי כוח מקרקעין, איננה רלוונטית לעניין תוקפו של יפוי הכוח. אלא, יש לבדוק כיצד הוגדר יפוי הכוח. כאשר מדובר על יפוי כוח בלתי חוזר, יש לציין זאת בכותרת. תוקפו של יפוי כוח בלתי חוזר, כשמו כן הוא, בלתי חוזר ותקף הוא בדרך כלל, גם לאחר פטירתו של מייפה הכוח. אם מדובר ביפוי כוח שאינו בלתי חוזר, יהיה תקף הוא עד למותו של מייפה הכוח.

  יפוי כוח נוטריוני – הגדרה

  סעיף 20 לחוק הנוטריונים, עוסק ביפוי כוח נוטריוני. על פי סעיף החוק, יפוי כוח כללי ויפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין הטעונה רישום, לא יהיו תקפים, אלא אם נערכו על ידי נוטריון או אם הנוטריון אימת את החתימות על גבי יפוי הכוח. יפוי כוח רגיל הוא יפוי כוח ספציפי, המוגבל הן מבחינת היקף ההרשאה והן מבחינת הזמן. יפוי כוח כללי איננו מגביל את מיופה הכוח לביצוע פעולה ספציפית אחת.

  יפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין, הוא יפוי כוח ספציפי, המאפשר למיופה הכוח לפעול בשם מייפה הכוח, רק בעניינים הנוגעים לעסקה המקרקעין. שני ייפוי כוח אלו, הנקראים, יפוי כוח נוטריוני יכולים להיות מוגבלים בזמן או בלתי חוזרים. כמו כן, ניתן גם לקבוע כי יפוי כוח בלתי חוזר, יהיה מוגבל בזמן.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מהו יפוי כוח בלתי חוזר?

   יפוי כוח שאינו בלתי חוזר, תקף כל עוד מייפה הכוח בחיים. כאשר מדובר על ייפוי כוח נוטריוני אשר נקבע בכותרתו כי הוא בלתי חוזר, תוקפו אינו מתבטל, בדרך כלל גם לאחר פטירת מייפה הכוח. ניתן להחליט כי ייפוי כוח בלתי חוזר, יוגבל בזמן, אך כמובן כי יש לציין את תקופת התוקף שלו, בייפוי הכוח. ייפוי כוח נוטריוני יכול להיות משלושת הסוגים הללו: ייפוי כוח רגיל, יפוי כוח בלתי חוזר וייפוי כוח בלתי חוזר, מוגבל בזמן.

   מה חשוב לדעת על ייפוי כוח נוטריוני?

   טרם ביצועה של כל פעולה משפטית, חשוב מאוד לקבל ייעוץ משפטי ולהפעיל שיקול דעת זהיר.

   ככל שהמשמעות המשפטית של הפעולה, גדולה יותר, כך, יש להיות זהירים יותר. ייפוי כוח ככלל ובוודאי, יפוי כוח נוטריוני, הוא בעל השלכות משפטיות וכלכליות ענפות. זו הסיבה לקביעת המחוקק כי ייפוי כוח אלו, יפוי כוח כללי ויפוי כוח מקרקעין, חייבים להיערך בנוכחות עורך דין נוטריון. כאשר מבקשים הצדדים כי ייפוי הכוח יהיה בלתי חוזר, יציינו זאת בכותרת של יפוי הכוח. הדבר נכון גם כאשר יפוי הכוח הוא בלתי חוזר אך לתקופת זמן מוגבלת בלבד.

   מיהו הנוטריון?

   לאור חשיבותם ומשמעותם של יפוי הכוח הכללי ויפוי כוח מקרקעין, נקבע כי יש לפנות אל עורך דין נוטריון, על מנת שיקבלו תוקף משפטי.

   מיהו בעצם הנוטריון?

   1. עורך דין: נוטריון הוא עורך דין במקצועו, אשר עבד כעורך דין עשר שנים לפחות, טרם קבלת הרישיון. משרד המשפטים הוא זה המעניק את רישיונות הנוטריון.
   2. שירותי נוטריון: חוק הנוטריונים קובע את סמכויותיו של עורך דין נוטריון ואלו הם למעשה שירותי הנוטריון, אשר רשאי הנוטריון להציע לציבור.
   3. יפוי כוח נוטריוני: בין סמכויות הנוטריון, מצויה גם הסמכות לערוך יפוי כוח כללי ויפוי כוח מקרקעין.

   נוטריון הוא עורך דין במקצועו, אשר עבד כעורך דין עשר שנים לפחות, טרם קבלת הרישיון

   כשירותו המשפטית של מייפה הכוח

   לאור המשמעות של ייפוי כוח בכלל, רצוי תמיד להיוועץ עם עורכי דין, טרם חתימה על יפוי כוח, כאשר המיופה איננו עורך דין. אולם, כאשר מדובר על יפוי כוח נוטריוני, ההשלכות המשפטיות והכלכליות, רחבות אף יותר.
   לפיכך, ראה לנכון המחוקק, לחייב את הצדדים לייפוי כוח כללי ולייפוי כוח לעסקת מקרקעין טעונת רישום, להופיע בפני נוטריון.

   לסיכום, הנוטריון יוודא את כשרותו המשפטית של מייפה הכוח וכן ויוודא האם פועל הוא מתוך רצון חופשי שלו. למותר לציין כי עורך דין נוטריון לא יאשר את ביצוע הפעולה בפניו, אם סבר כי מופעל על מייפה הכוח, לחץ לחתום על ייפוי הכוח.

   ייפוי כוח נוטריוני יכול להיות ייפוי כוח רגיל, בלתי חוזר ובלתי חוזר מוגבל בזמן. הגדרתו זו, היא אשר תקבע את תוקפו. במקרה שיפוי הכוח אינו בלתי חוזר, יפוג תוקפו לאחר מותו של מייפה הכוח. אולם, היה ומדובר על יפוי כוח בלתי חוזר, ההתחייבויות שבו תקפות, אף לאחר פטירת מייפה הכוח.

   אנחנו עושים מאמץ לדייק בכל התוכן המופיע באתר Hasbara יחד עם זאת האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי והמסתמך על האמור באתר – עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-9974772 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף